صفحه انتشار عکس مزدوران

Sunday, February 27, 2011

مزدوران شناسایی شده - لیست دوم

منتشر کنید - رسانه شمایید
برای مشاهده عکسها، بر روی آنها کلیک کنید
خواب را از چشمان مزدوران بگیریم

تمامی این مزدوران وبلاگ نویس، در سرکوب مردم شرکت دارند

مزدوریاب را به دیگران معرفی کنید

Wednesday, February 23, 2011

مزدوران شناسایی شده - لیست اول

برای شناسایی و شناساندن مزدوران به مردم، با ما همکاری کنید

مزدوریاب را به دیگران معرفی کنید


عکس مزدوران را برای ما ارسال کنید

Tuesday, February 22, 2011

درباره امنیت فرستندگان اطلاعات

با تشکر از دوستانی که به امنیت فرستندگان اطلاعات اهمیت می دهند ما در ابتدای راه اندازی سیستم مزدوریاب قصد داشتیم تا از سیستمی استفاده کنیم که برای ارسال اطلاعات احتیاج به وارد شدن به یکی از اکانتهای گوگل، یاهو و یا فیسبوک باشد، اما سیستم مورد نظر اشکالاتی را برای ما ایجاد می کرد، از این رو تصمیم گرفتیم تا از سیستمی دیگر استفاده کنیم تا اطلاعات ارسالی مستقیما به ایمیل ما ارسال شود، ما سیستممان را بطور روزانه چک می کنیم تا از سالم بودن آن مطمئن شویم.ضمن اینکه افراد گروه بطور مستمر با هم در ارتباط هستند و اگر فرد یا افرادی از گروه با خطر مواجه شوند، دو تن از اعضای ما که دور تر از دیگر از اعضا فعالیت می کنند آمادگی بستن به موقع اطلاعات و خروج سریع از کشور را دارند.
منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم